Psychomotorische therapie

kinderen leren door zelf te ervaren

Psychomotorische therapie (PMT) is een ‘doe’- therapie voor kinderen die zijn vastgelopen in hun ontwikkeling en dat in gedrag laten zien. Kinderen zijn het liefst aan het bewegen, spelen of creatief bezig. Deze therapie sluit daarmee aan op hun belevingswereld, waar ze zich veilig en prettig kunnen voelen door te mogen spelen en bewegen.

Het doel van PMT voor kinderen

In de psychomotorische therapie doen kinderen ervaringen op waardoor ze over zichzelf leren. Het kind leert bijvoorbeeld begrijpen waarom hij of zij zo boos wordt, zich zo bang voelt of moeite heeft om samen te spelen.

Als psychomotorisch therapeut help ik kinderen in nauwe samenwerking met hun ouders om zich bewust te worden van deze ervaringen, zodat ze inzicht krijgen in zichzelf. Daardoor kunnen ze problemen in het dagelijks leven zelf leren oplossen.

 

Deze ervaringen doen ze op door samen oefeningen te doen waarbij een spel, een beweging of een creatieve bezigheid de focus hebben. Deze oefeningen zijn op het niveau van jullie kind, waardoor ze leuk en laagdrempelig uit te voeren zijn. En ze vertellen heel helder het probleem waar jullie kind mee worstelt.

Het doel van de therapie is om de ontwikkeling weer op gang te brengen, zodat jullie kind samen met jullie zich vol vertrouwen weer verder kan ontwikkelen.

“Ik hoor en ik vergeet.
Ik zie en ik onthoud.
Ik doe en ik begrijp”

~Confucius

Psychomotorische therapie kinderen

Voorbeelden van hulpvragen voor psychomotorische therapie voor kinderen

Wanneer roep je de hulp in van een psychomotorisch therapeut voor je kind? Problemen in de dagelijkse omgang ontstaan meestal heel geleidelijk. Jullie doen je uiterste best en hebben al van alles geprobeerd…

Maar op een gegeven moment lukt niet meer: de zorgen om jullie kind nemen toe, jullie voelen je machteloos en misschien twijfelen jullie zelfs aan jezelf als ouders.

Om jullie een steuntje in de rug te geven, noem ik de vaakst voorkomende hulpvragen waarbij ik als psychomotorisch therapeut voor kinderen wordt ingeschakeld:

 • Hoe kunnen we angsten verminderen (bijvoorbeeld faalangst en sociale angst)?
 • Hoe kunnen we lichamelijke klachten verminderen (bijvoorbeeld buikpijn, hoofdpijn)?
 • Hoe kunnen we ons kind leren omgaan met frustraties en teleurstellingen?
 • Hoe kunnen we ons kind leren emoties te uiten en te reguleren?
 • Hoe kan bij ons kind het zelfvertrouwen/de weerbaarheid vergroot worden?
 • Hoe kunnen we boze buien verminderen?
 • Hoe kunnen we helpen bij het verwerken van traumatische ervaringen?
 • Hoe stimuleren we het gevoel van veiligheid en ontspanning bij ons kind?

Al deze vragen kunnen we in een therapiesessie met jullie kind behandelen. Door te doen (spelen, bewegen of creatief bezig zijn) help ik jullie kind inzicht krijgen in deze situaties en hoe hij of zij daar anders op kan reageren.

Hebben jullie een andere vraag over het gedrag van jullie kind? Neem dan gerust contact op. Dan bespreek ik samen met jullie wat we kunnen gaan doen.

  Mijn werkwijze psychomotorische therapie

  Binnen Kinderpraktijk Zwolle komen kinderen liefst samen met hun ouders. Als ouders zijn jullie namelijk de meest belangrijke mensen in het leven van jullie kind en daarnaast kennen jullie je kind het beste.

  Ook blijkt therapie vaak effectiever te werken wanneer ouders hier heel nauw bij betrokken zijn: door samen de therapie te ervaren, leren jullie wat je kind nodig heeft en waarom hij of zij bepaald gedrag laat zien.

  Bij kinderen onder de 12 jaar voer ik eerst een kennismakinggesprek met ouders waarin we stilstaan bij de zorgen, wensen en verlangens.
  Als er een klik is en de behandeling is passend dan starten we met drie ‘doe-sessies’ (spel, beweging of creativiteit).

  Na de doe-sessies is er altijd weer een evaluatiemoment waarin we terugkijken en samen bespreken hoe de behandeling verder vorm gaat krijgen.

  Is er veel herkenbaar wat jullie hier lezen? Dan kan PMT jullie kind mogelijk helpen.

  Meld jullie kind aan via onderstaande knop of neem contact met mij, Manon, op.