Gezinstherapie

 Ondersteuning voor ouders EN kinderen

Samen met de belangrijkste mensen in je leven kun je alle obstakels overwinnen!

Ik geloof er oprecht in dat samen een probleem oplossen gemakkelijker is dan alleen. Het probleem kan bij een kind of ouder zijn ontstaan, maar met elkaar kan de oplossing gevonden worden. Daarom werk ik in mijn Kinderpraktijk Zwolle samen met degene met het probleem én de belangrijkste mensen in zijn of haar leven. Dat wordt ook wel systeemtherapie genoemd.

Lopen jullie tegen stress, zorgen of constante ruzies aan? Gezinstherapie helpt jullie om elkaar echt te zien en te horen en het plezier weer terug te brengen.

Wanneer komen jullie langs voor gezinstherapie?

In ieder gezin zijn er wel eens problemen. Broers en zussen die ruzie hebben, kinderen die de grenzen opzoeken en ouders die het niet eens zijn met elkaar over de opvoeding.
Voor veel gezinnen is dit heel herkenbaar en gaat het dagelijks leven gewoon door. Maar soms zorgen deze problemen voor toenemende spanningen, conflicten en verwijdering tussen gezinsleden.

Gezinstherapie kan dan ondersteuning geven aan zowel ouders als kinderen.

 Een andere, veelgebruikte benaming voor gezinstherapie is systeemtherapie. Andere vorm van systeemtherapie is relatietherapie

gezinstherapie

“Een gezin is als een team, als één persoon verliest, verliest het hele team.” – Unknown

Therapie voor het hele gezin

Als jullie bij mij komen dan bestaan er vaak zorgen om iemand uit jullie gezin. Dit kan jullie kind of je partner zijn.

Vaak ontstaan deze zorgen door heftige gebeurtenissen, (gedrags)problemen, lichamelijke of psychische klachten van een (of meerdere) gezinsleden. Als gezin lijken jullie in een storm terecht te zijn gekomen, die aan jullie blijft trekken en duwen.

Ondanks alle liefde en inspanningen lukt het jullie als gezin niet om die storm te laten overwaaien. Spanningen, zorgen en conflicten zijn voortdurend aanwezig of je voelt de afstand tussen elkaar toenemen.

In de gezinstherapie kijken we niet alleen naar de persoon waar zorgen om zijn.

Juist als de belangrijkste mensen in je leven helpen om het probleem te overwinnen gaat dit makkelijker, sneller en is het op de langere termijn effectiever.

Een probleem proberen alleen op te lossen is zoveel moeilijker en eenzamer…

Als jullie gezinstherapeut help ik jullie begrijpen hoe jullie in deze storm terecht zijn gekomen. Vervolgens kijken we samen wat iedereen kan doen om de storm de BAAS te zijn.

Want wanneer jullie begrijpen en herkennen waar of wanneer de storm weer kan opzetten, weten jullie wat je kunt doen om dat voorkomen. Op deze manier zullen zorgen en problemen verminderen of zelfs helemaal verdwijnen.

Hierdoor ontstaat er weer meer ruimte voor het plezier, de ontspanning en de verbinding waar jullie allemaal zoveel behoefte aan hebben.

  Met welke hulpvragen kun je bij een gezinstherapeut terecht?

  Hulp vragen van een buitenstaander kan ontzettend moeilijk en confronterend zijn. Daarom stellen mensen vaak de hulpvraag uit, waardoor de gezinssituatie van kwaad tot erger gaat met alle stress en conflicten van dien.

  Om jullie een idee te geven wanneer je bij mij voor gezinstherapie kunt langskomen, heb ik een aantal van de meest voorkomende hulpvragen voor jullie verzameld.

  • Hoe verminderen jullie de onrust, spanningen en conflicten, zodat er weer plezier, verbinding en ontspanning ontstaat in ons gezin?
  • Hoe kunnen we ons kind zo goed mogelijk begeleiden wanneer het zorgelijk gedrag laat zien?
  • Hoe komen mijn partner en ik op één lijn met onze ideeën van opvoeden zodat er minder strijd tussen ons is?
  • Hoe kunnen we op een fijne, ontspannen manier grenzen stellen die geaccepteerd worden binnen ons gezin?
  • Hoe heeft mijn opvoeding of vroegere gezinssituatie invloed op mijn manier van opvoeden van onze kinderen?

  Staat jullie hulpvraag er niet bij maar willen jullie wel graag weten hoe ik jullie kan helpen? Neem dan gerust contact met mij op, dan bespreken we jullie situatie en help ik jullie verder.

  “Er is geen enkele juiste manier om een gezin te vormen, maar er is wel een manier om jouw gezin te vormen.”

  ~Virgina Satir

  gezinstherapie

  Mijn werkwijze voor gezinstherapie

  Als allereerste vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Hierin vertellen jullie wat er zoal gebeurt binnen jullie gezin, zodat we dit samen kunnen begrijpen en overleggen hoe we verder gaan in de behandeling.

  Dit gesprek is ook bedoeld om te kijken of er een wederzijdse klik is en de hulpvraag passend is binnen mijn praktijk.

  Als we na het kennismakingsgesprek besluiten om te starten met gezinstherapie zal ik tijdens elke sessie door goed te voelen, kijken en luisteren de inhoud van de behandelingen steeds afstemmen op wat er nodig is binnen jullie gezin.
  Naar aanleiding van de therapiesessies voer ik gesprekken met jullie: dat is de ene keer met het hele gezin, maar een andere keer alleen met de ouders of juist alleen met de kinderen. Dit hangt helemaal af van het verloop van de systeemtherapie.

  Een belangrijk onderdeel van mijn therapiesessies is ervaringsgericht werken.

  Als het passend en helpend is, kunnen we creatieve, bewegings- of lichaamsgerichte oefeningen doen.

  Na enkele sessies zijn er altijd weer momenten waarop we evalueren om te bespreken of we op de goede weg zitten. Ook bespreken we dan weer samen of, hoe en op welke wijze we verder gaan.

  Zo zijn jullie allemaal intensief betrokken bij de systeemtherapie en komen we samen tot oplossingen voor jullie problemen.

  Blijf niet langer lopen met vragen en onrust over moeilijke verhoudingen binnen jullie gezin. Mail me gerust met vragen of meld jullie gezin meteen aan: